Atestuotu architektų sąrašas čia: ATESTUOTI ARCHITEKTAI
Architekto atestatas Nr.A1806. Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius) Teritorijų planavimo vadovas. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji planai. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

Atestuotu kultūros paveldo specialistų sąrašas čia: ATESTUOTI KPD ARCHITEKTAI
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sepcialisto atestatas Nr.4281 II Veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija – architektūros natūriniai tyrimai, polichromijos ir sienų tapybos tyrimai. Veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas, specializacija – architektūros projektai, architektūrinės polichromijos ir sienų tapybos projektai.


architekto atestatas       kulturos paveldo specialisto atestatas