Fasadų tvarkyba

Pradedamas prašymų dėl tvarkybos darbų ir dekoratyvinio pastatų apšvietimo įrengimo dalinio finansavimo priėmimas.
Kauno miesto savivaldybė skelbia apie nuo 2018 metų gruodžio 10 d. pradedamą prašymų finansuoti nekilnojamųjų kultūros
vertybių tvarkybos darbus ir (ar) pritaikymą neįgaliųjų reikmėms ir (ar) dekoratyvinio fasadų apšvietimo įrengimą iš Kauno
miesto savivaldybės biudžeto lėšų priėmimą 2019-isiems metams. - DAUGIAU INFO


Viešinami projektai

Nuo 2019 m. viešinami visi leidimus gavę projektai - DAUGIAU INFO