Įmokų už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo principai:
- Įmoką už savavališkos statybos įteisinimą moka statytojai ar kiti asmenys įgyvendinantys šio Įstatymo numatytą galimybę gauti statybą leidžiantį
  dokumentą savavališkos statybos atveju.
- Įmokos dydis kinta priklausomai nuo savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertės, tačiau įmoka negali
  būti mažesnė kaip 300 Lt ir didesnė kaip 500 000 Lt. Įmokos dydis apskaičiuojamas pagal formulę Į = VxV/1 mln. Lt (Į-įmokos dydis, V-sąnaudų vertė).
- Sąnaudų vertė nustatoma atliekant statinio (ar projekto) ekspertizę pagal statybos darbų ir statybos produktų kainas.
- Statinio ar statinio projekto ekspertizė atliekama statytojo iniciatyva ir lėšomis.
- Įmoką apskaičiuoja statybą leidžiantį dokumentą išduodanti institucija pagal statytojo pateiktą statinio (ar projekto) ekspertizės aktą.
- Įmoka sumokama prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą.
- Įmokos mokėjimo tvarką nustato Aplinkos ministerija kartu su Finansų ministerija.
- Įmoka sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą.

Įmokos apskaičiavimo pavyzdžiai:
Statybų sąnaudos - 5,000 Lt įmoka - 300 Lt
Statybų sąnaudos - 50,000 Lt įmoka - 2,500 Lt
Statybų sąnaudos - 500,000 Lt įmoka - 250,000 Lt
Statybų sąnaudos - 5,000,000 Lt įmoka - 500,000 Lt

Plačiau:
Savavališkos statybos įteisinimas
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Juridinių asmenų atsakomybė už statybos darbų atlikimą pažeidžiant teisės aktų reikalavimus
1. Už juridinio asmens atliekamus statybos darbus, kai nėra paskirtas statybos darbų vadovas, skiriama bauda nuo 500 iki 5000 Lt.
2. Už statybos darbų atlikimą neturint teisės aktų nustatytų privalomųjų dokumentų statybos darbams pradėti, išskyrus statybą leidžiančius dokumentus, skiriama bauda statytojams arba rangovams nuo 5000 iki 25000 Lt.

Juridinių asmenų atsakomybė už statybą pažeidžiant statinio projekto sprendinius
Už statinio statybą pažeidžiant statinio projekto sprendinius, išskyrus esminius statinio projekto sprendinius, skiriama bauda nuo 200 iki 1000 Lt.

Juridinių asmenų atsakomybė už statinio (jo patalpų) naudojimą pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimą ne pagal paskirtį
Už statinio (jo patalpų) naudojimą pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimą ne pagal paskirtį, skiriama bauda nuo 5000 iki 30000 Lt.

Juridinių asmenų atsakomybė už statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymą
1. Už numatytų priemonių netaikymą, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, skiriama bauda nuo 5000 iki 25000 Lt.
2. Už taisyklių nesilaikymą skiriama bauda nuo 1000 iki 5000 Lt.

Juridinių asmenų atsakomybė už statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą arba trukdymą
Už pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą arba trukdymą jiems atlikti savo pareigas skiriama bauda nuo 2000 iki 25000 Lt.

Juridinių asmenų atsakomybė už savavališką statybą
Už naujo ypatingo statinio savavališką statybą skiriama bauda statytojams nuo 25000 iki 75000 Lt.
Už naujo ypatingo statinio savavališką statybą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo 40000 iki 100000 Lt.
Už naujo neypatingo statinio savavališką statybą skiriama bauda statytojams nuo 5000 iki 30000 Lt.
Už naujo neypatingo statinio savavališką statybą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo 10000 iki 30000 Lt.
Už naujo nesudėtingo statinio savavališką statybą skiriama bauda statytojams nuo vieno 1000 iki 3000 Lt.
Už naujo nesudėtingo statinio savavališką statybą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo 2000 iki 5000 Lt.
Už ypatingo statinio savavališką rekonstravimą skiriama bauda statytojams nuo 20000 iki 60000 Lt.
Už ypatingo statinio savavališką rekonstravimą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo 40000 iki 80000 Lt.
Už neypatingo statinio savavališką rekonstravimą skiriama bauda statytojams nuo 7000 iki 25000 Lt.
Už neypatingo statinio savavališką rekonstravimą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo 10000 iki 40000 Lt.
Už nesudėtingo statinio savavališką rekonstravimą skiriama bauda statytojams nuo 500 iki 2000 Lt.
Už nesudėtingo statinio savavališką rekonstravimą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo 1000 iki 4000 Lt.
Už ypatingo statinio savavališką kapitalinį remontą skiriama bauda statytojams nuo 10000 iki 30000 Lt.
Už ypatingo statinio savavališką kapitalinį remontą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo 15000 iki 40000 Lt.
Už neypatingo statinio savavališką kapitalinį remontą skiriama bauda statytojams nuo 3000 iki 8000 Lt.
Už neypatingo statinio savavališką kapitalinį remontą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo 5000 iki 15000 Lt.
Už nesudėtingo statinio savavališką kapitalinį remontą skiriama bauda statytojams nuo 500 iki iki 2000 Lt.
Už nesudėtingo statinio savavališką kapitalinį remontą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo 1000 iki 4000 Lt.
Už ypatingo statinio savavališką paprastąjį remontą skiriama bauda statytojams nuo 1000 iki 4000 Lt.
Už ypatingo statinio savavališką paprastąjį remontą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo 2000 iki 6000 Lt.
Už neypatingo statinio savavališką paprastąjį remontą skiriama bauda statytojams nuo 500 iki 2000 Lt.
Už neypatingo statinio savavališką paprastąjį remontą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo 1000 iki 3000 Lt.
Už nesudėtingo statinio savavališką paprastąjį remontą skiriama bauda statytojams nuo 100 iki 400 Lt.
Už nesudėtingo statinio savavališką paprastąjį remontą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo 200 iki 800 Lt.
Už ypatingo statinio savavališką griovimą skiriama bauda statinį savavališkai griovusiems asmenims nuo 20000 iki 45000 Lt.
Už ypatingo statinio savavališką griovimą saugomoje teritorijoje skiriama bauda savavališkai griovusiems asmenims nuo 30000 iki 60000 Lt.
Už neypatingo statinio savavališką griovimą skiriama bauda savavališkai griovusiems asmenims nuo 5000 iki 15000 Lt.
Už neypatingo statinio savavališką griovimą saugomoje teritorijoje skiriama bauda savavališkai griovusiems asmenims nuo 8000 iki 20000 Lt.
Už nesudėtingo statinio savavališką griovimą skiriama bauda savavališkai griovusiems asmenims nuo 500 iki 2000 Lt.
Už nesudėtingo statinio savavališką griovimą saugomoje teritorijoje skiriama bauda savavališkai griovusiems asmenims nuo 1000 iki 4000 Lt.

Grįžti į sąrašą